Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (TNUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

7,140,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C20, D01, D66

Điểm chuẩn:

13.5 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D14

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

22.25 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Phú Yên (PYU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch và khách sạn - Trường Cao đẳng Broward (BROWARD)

Cao Đẳng, Chính quy , Mỹ (USA) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

132,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Hướng dẫn viên du lịch - Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM (ICH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Văn hóa học - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm