Logo
Kinh tế vận tải - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

19.85 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại Học Đà Lạt (DLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 205 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C20, D01, D78

Điểm chuẩn:

17.5 - 21.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D15

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quan tri kinh doanh - Trường Đại học FPT TPHCM (FPT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Mỗi năm học 3 học kỳ, Học phí tiếng anh (10.300.000 đ/2 tháng) - đóng 12 tháng cho 3 năm. Phí nhập học 4.600.000 đ. Phí tài liệu 200.000 đ/tháng

Học phí:

75,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D96

Điểm chuẩn:

21.0 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nha Trang (NTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 240 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.5 - 21.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu Bến tre) - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.5 - 23.5 điểm , NLĐG: 710.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Quang trung (QTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A07, A08, C19, D15

Điểm chuẩn:

16.0 - 16.5 điểm
Logo
Quản trị Dịch dụ - Du lịch - Lữ hành - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm