Logo
Đạo diễn sân khấu - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Năng khiếu: Thi viết kịch bản

Học phí:

24,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Du lịch - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (CTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản lý văn hoá - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, A16, D02, C15

Điểm chuẩn 2020:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Năng khiếu: Thi trang trí màu

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONART)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thông tin – Thư viện - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, A16, C15

Điểm chuẩn 2020:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:

Học phí:

23,760,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C20, D14

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm