Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (tmu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

23.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Đại Nam (dainam)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A07, A08, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (utm)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D14

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Điều hành Tour du lịch - Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (huc)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78

Điểm chuẩn:

23.0 - 26.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hòa Bình (diahochoabinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (huc)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 380 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78, D96

Điểm chuẩn:

21.25 - 24.3 điểm
Logo
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Cao đẳng Quốc tế KENT (KENT)

Cao Đẳng, Quốc tế , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

64,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT