Logo
Quản trị khu Resort - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị nhà hàng - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
CN Văn hóa du lịch - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (truongnoivu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,466,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

C00, C20, D01, D15

Điểm chuẩn:

18.0 - 21.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (huc)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78

Điểm chuẩn:

23.0 - 26.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D14

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

6,460,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Điều hành Tour du lịch - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT