Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 550 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

21.1 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A) - Trường Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

H00, H01, H02, H08

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C04, D01, D15

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

25.15 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng: ,

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

21.8 - 25.0 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Trường Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D06, D07

Điểm chuẩn:

25.9 - 26.4 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học tài chính Marketing (UFM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D96

Điểm chuẩn:

23.75 điểm